Bảng giá thuê xe

Đơn vị tính: VNĐ
Chặng đường Thời Gian Thuê 16 chỗ 29 chỗ 34 chỗ 45 Chỗ ( Loại Space ) 45 chỗ ( Loại Universe ) Đặt xe
TUYẾN TỪ TP. Hồ Chí Minh ĐI
Nội Thành ~ 1/2 ngày 4 tiếng ~ 30 km3.000.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
KDL ĐẠI NAM/ CỦ CHI 1 ngày ~ 100km1.300.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ 4.200.000 VNĐ
Nội Thành ~ 1 ngày 8 tiếng ~ 60 km1.200.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ
SG - TIỀN GIANG 1 ngày ~ 200km1.700.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ 4.300.000 VNĐ
CẦN GIỜ 1 Ngày ~ 120km1.500.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ 4.300.000 VNĐ
SG - TÂY NINH 1 Ngày ~ 200km2.000.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ 4.200.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ
SG - VŨNG TÀU/ LONGHAI 1 Ngày ~ 300km2.200.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ 4.200.000 VNĐ 4.900.000 VNĐ 5.300.000 VNĐ
SG - HỒ TRÀM - BÌNH CHÂU 1 Ngày ~ 350km2.800.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ 5.300.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ
SG - VĨNH LONG 1 Ngày ~ 350km2.800.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
SG - CẦN THƠ 2 Ngày ~ 400km3.900.000 VNĐ 5.400.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ 7.900.000 VNĐ 8.200.000 VNĐ
SG - CHÂU ĐỐC 2 Ngày ~ 600km5.500.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ
SG - MADAGUI 2 Ngày ~ 400km3.600.000 VNĐ 5.300.000 VNĐ 7.300.000 VNĐ 8.300.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ
SG - HÀM THUẬN NAM/LAGI 2 Ngày ~ 480km3.800.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ
SG - PHAN THIẾT/ MŨI NÉ 2 Ngày ~ 480km3.800.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ 8.300.000 VNĐ 9.300.000 VNĐ
SG - NINH CHỮ/ VĨNH HY 3 Ngày ~ 850km6.800.000 VNĐ 8.300.000 VNĐ 11.300.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ
SG - ĐÀ LẠT 3 Ngày ~ 850km6.300.000 VNĐ 8.300.000 VNĐ 10.300.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ
SG - NHA TRANG 3 Ngày ~ 1100km7.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ
SG - CẦN THƠ - CHÂU ĐÓC 3 Ngày ~ 750km7.000.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ
SG - BUÔN MA THUỘT 3 Ngày ~ 900km8.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ 16.500.000 VNĐ 17.500.000 VNĐ
SG - ĐÀ LẠT 4 Ngày ~ 950km7.500.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ
SG - CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ 4 Ngày ~ 900km8.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ
SG - NHA TRANG 4 Ngày ~ 1200km8.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ 16.500.000 VNĐ
SG - NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4 Ngày ~ 1200km9.000.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ 17.500.000 VNĐ 18.500.000 VNĐ

0947 917667 

Tư Vấn Ngoài Giờ: 0947 917 667 (Khách đoàn và khách ghép) | 0937 676 220 (Dịch vụ Teambuilding) | 0914 977 234 (Dịch vụ visa)

          

Thiết kế website www.webso.vn
Chia sẻ cho bạn bè :
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng